August 2014
White Sox vs Detroit
12:30 PM - 5:00 PM

White Sox vs Detroit, pregame starts at 12:35pm on Newstalk 1060