April 2015
White Sox vs Royals
12:30 PM - 5:00 PM

White Sox vs Royal, pregame starts at 12:35pm on Newstalk 1060