August 2016
White Sox vs Seattle
12:30 PM - 5:00 PM

White Sox vs Seattle, pregame starts at 12:35pm on Newstalk 1060