August 2015
White Sox vs Mariners
12:30 PM - 5:00 PM

White Sox vs Mariners, pregame starts at 12:35pm on Newstalk 1060