August 2016
White Sox vs Phillies
6:30 PM - 10:00 PM

White Sox vs Phillies, pre game starts at 6:35pm on Newstalk 1060