April 2015
White Sox vs Royals
6:30 PM - 10:00 PM

White Sox vs Royal, pregame starts 6:35pm on Newstalk 1060